disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de illustrator, hebben een indicatief karakter en wijken mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau. Aan de impressies, sfeerplattegronden, inclusief maatvoeringen en kleurstellingen, kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Alle inhoud is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De situatietekening, waarop de woningen, de straten, het openbaar groen, etc. staan aangegeven, betreft een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, straatverlichting, belendingen, afmetingen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Voor de definitieve informatie verwijzen we naar de tot de contractstukken behorende technische omschrijving en verkooptekeningen. De website maakt geen deel uit van de contractstukken.